prof. nadzw. dr hab. Cezary Szyfman

baryton, jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował u prof. Michała Szopskiego i prof. Kazimierza Pustelaka. Po zakończeniu studiów doskonalił swój warsztat muzyczno-wokalny pod opieką prof. Piotra Kusiewicza.

Od roku 1984 współpracuje z większością polskich zespołów kameralnych, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej (IL Canto, Bornus Consort, Ars Nova, Il Tempo, Camerata Cracovia, Concerto Polacco), z którymi dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Część z nich została wydana na ponad dwudziestu – jak dotąd – płytach kompaktowych.

Na swoim koncie, oprócz spektakli teatralnych, artysta ma także udział we wszystkich najważniejszych festiwalach krajowych i wielu zagranicznych m.in. Scotish Early Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal. Koncertował też w wielu krajach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wraz z kwintetem wokalnym „II Canto” jest laureatem licznych nagród zdobytych na międzynarodowych konkursach: w Tampere (Finlandia), w Arezzo i Gorizji (Włochy).

W latach 1993-1995 uczestniczył w organizowanych w Niemczech, mistrzowskich kursach wokalnych prowadzonych przez słynny, brytyjski zespół The King’s Singers.

Jest także współlaureatem „Fryderyka 96” – kategoria Muzyka Dawna (Ars Nova – Il Canto – Psalmy) – nagrody przyznawanej przez Akademię Fonograficzną za najwybitniejsze osiągnięcia fonograficzne roku.

Obok muzyki średniowiecza, renesansu czy baroku znaczące miejsce w jego repertuarze zajmuje pieśniarska twórczość romantyków, zarówno polskich jak i obcych.

Od wielu lat Cezary Szyfman prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz adiunktem II stopnia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W roku akademickim 2002/2003 pracował jako visiting professor w Keimyung University – F. Chopin Academy of Music w Daegu (Korea Południowa). Ponadto stale zapraszany jest do prowadzenia warsztatów twórczych, wykładów i seminariów poświęconych muzyce dawnej oraz szeroko rozumianej pracy nad głosem.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014