prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (w klasie prof. Henryka Wojnarowskiego; 1975), Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, (sekcję Teorii Muzyki; 1979) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pracę zawodową rozpoczęła w szkolnictwie muzycznym w Białymstoku jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych, początkowo w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia, a następnie w Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Białymstoku. W 1979 roku podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od roku 1991 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu, z którym zdobyła liczne nagrody w konkursach, m.in.:

Z zespołem tym brała również udział w wielu festiwalach, m.in.:

i seminariach (Autun, Herning).

Z inicjatywy Bożenny Sawickiej i pod jej batutą odbyło się pierwsze w Białymstoku wykonanie kompletnego dzieła operowego H. Purcella Dydona i Eneasz z udziałem solistów Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestry Filii AMFC (listopad, 1995). Z zespołem białostockich medyków dokonała także wielu nagrań dla II Programu Polskiego Radia (1991) oraz dla Telewizji Polskiej (1992).

Od października 1998 roku jest profesorem zwyczajnym i obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki (1993).


ostatnia modyfikacja: 28/04/2016