prof. UMFC dr hab. Barbara Kamińska

Barbara Kamińska, dr hab., profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierownik Międzywydziałowej Katedry Psychologii Muzyki.

Studia w PWSM (obecnie UMFC) na Wydziale Wychowania Muzycznego ukończone z wyróżnieniem (1972); doktorat z teorii muzyki (AMFC, 1985); habilitacja z zakresu pedagogiki – pedagogiki muzycznej (UMCS, 1999). Wykształcenie uzupełniane w Instytucie Kodálya w Kecskemét (Węgry) oraz na stażu w Anglii pod kierunkiem prof. Johna A. Slobody (1992).

Pracownik naukowy – od roku 1974 w Instytucie Pedagogiki Muzycznej, od roku 1992 w Międzywydziałowej Katedrze Psychologii Muzyki; od r. 2000 kierownik Katedry. W latach 2001-2006 kierownik Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki AMFC.

Autorka książek i rozdziałów w książkach oraz kilkudziesięciu artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. Bloomington, Asyż, Kecskemét, Hamburg, Reading, Wiedeń, Bolonia).

Organizatorka pięciu polsko-węgierskich seminariów kodalyowskich.

Propagatorka wczesnej i powszechnej edukacji muzycznej.

Członek IKS, ISME.

Hobby: wszelkie formy bliskiego kontaktu z przyrodą.

Dziedziny badań:

Barbara Kamińska


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014