prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn

Jest laureatką I Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Majorce w 1982 r. oraz międzynarodowych konkursów pianistycznych w Barcelonie (1975) i Santander (1979).

W IX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, wchodząc w skład polskiej ekipy, uzyskała dyplom udziału w II etapie.

W latach 1968–1974, jako laureatka konkursów ogólnopolskich była siedmiokrotną stypendystką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Ukończyła:

Koncertuje od 16 roku życia.

Ważnym momentem w jej karierze artystycznej był występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie wraz z Zespołem Kameralistów FN pod dyr. Karola Teutcha, jeszcze podczas studiów (1974). Od tego czasu występowała z recitalami, jako kameralistka oraz z towarzyszeniem orkiestr w niemal wszystkich filharmoniach w Polsce oraz w Hiszpanii, Szwajcarii, Chinach, Kanadzie, Niemczech, Austrii i Urugwaju.

Dysponuje szerokim repertuarem, w którym muzyka Chopina zajmuje szczególne miejsce.

Grała pod batutą takich dyrygentów jak: Pierre Colombo, Renato Rivolta, Werner Pfaff, Pierre Hetu, Tang Li Hua, Ruben Gurevich, Larry Livingston, Romely Pfund, Klaus Zoephel, Juli Ribelles; Karol Teutch, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Stefan Marczyk, Maciej Niesiołowski, Tadeusz Strugała, Szymon Kawalla, Zygmunt Hassa, Adam Natanek, Marek Pijarowski, Andrzej Rozmarynowicz, Włodzimierz Porczyński, Stefan Strahl, Piotr Warzecha, Jan Ślęk, Jerzy Herter.

Jako kameralistka występowała m.in. z Kają Danczowską (skrzypaczką), Raphaelem Hillierem (altowiolistą), Shauną Rolston (wiolonczelistką), Davidem Stewartem (skrzypkiem).

Brała udział w wielu festiwalach m.in. Festiwalu „Pokolenie Muzyków XXX-lecia PRL” oraz w „Festiwalu Młodych Muzyków” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, Festiwalu Muzycznym w Banff (Kanada), Walencji (Hiszpania) i Villenie (Hiszpania).

Dokonała nagrań radiowych i telewizyjnych (w tym wielu nagrań archiwalnych) dla Polskiego Radia i Telewizji, RIAS w Berlinie, Canadian Broadcast w Montrealu, Radio Suiss Romande w Genewie oraz nagrań płytowych dla Polskich Nagrań i dla wytwórni hiszpańskich: SOMAGIC oraz Tabelet Estudis. Do ważniejszych nagrań zalicza:

Anna Jastrzębska-Quinn ma również na swym koncie publikacje w Polsce i za granicą, m.in. jest współredaktorką wydania zbioru Sonat T.Ciurany (kompozytora hiszpańskiego z epoki wczesnoklasycznej), dokonanego na podstawie odnalezionych niedawno manuskryptów.

Wygłaszała referaty naukowe, prowadziła seminaria i kursy mistrzowskie w kraju oraz w Hiszpanii, Chinach, Austrii i Urugwaju. Brała udział w pracach jury konkursów w Polsce, Estonii i Hiszpanii.

W UMFC w Warszawie pracuje od 1979 roku, z kilkuletnią przerwą związaną z pobytem za granicą. Jako profesor w Katedrze Fortepianu wykłada na studiach stacjonarnych i podyplomowych (studenci z Polski, Hiszpanii, Korei Południowej, Norwegii, Grecji, Japonii, Rosji, Niemiec, Chin). Naucza w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej i ekspertem Ministerstwa Edukacji. Prowadzi klasę fortepianu w Liceum Muzycznym im. Z. Brzewskiego w Warszawie.

Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów krajowych i zagranicznych (ok. 30 nagród i wyróżnień), otrzymywali również stypendia artystyczne, w tym Ministra Kultury i Sztuki.

W kadencji 2012–2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W kadencji 2016-2020 ponownie została wybrana na to stanowisko.

e-mail: annajq@gmail.com


ostatnia modyfikacja: 23/09/2016