prof. zw. dr hab. Andrzej Mysiński

Urodzony w 1948 roku, studia muzyczne w zakresie gry na kontrabasie w klasie prof. Tadeusza Pelczara ukończył z wyróżnieniem w roku 1972 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie.

W latach 1971-1980 był członkiem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, umiejscowionej w Warszawskiej Operze Kameralnej kierowanej przez Stefana Sutkowskiego. Z orkiestrą tą dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, m.in. dla brytyjskiej firmy fonograficznej EMI (Sonaty na orkiestrę smyczkową G. Rossiniego).

Od roku 1985 jest kierownikiem artystycznym Warszawskich Solistów Concerto Avenna, z którymi to występował jako muzyk, solista i dyrygent na koncertach m.in. w USA, Meksyku, Japonii, ZEA, Indiach, Anglii, we Francji, w Norwegii, Danii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Turcji, d. Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii.

Jako szef artystyczny Concerto Avenna dokonał wielu nagrań radiowych (m.in. dla londyńskiej BBC), telewizyjnych (m.in. dla TV Mexico, NHK) oraz płytowych (42 CD`s dla polskich i zagranicznych wytwórni fonograficznych m.in. CD Accord, Pol-Music, Syrinx, Adda, Polygram, DUX, Sony-Classic).

W roku 2012 płyta CD z nagraniem Pieśni Władysława Żeleńskiego w jego opracowaniu na głos i orkiestrę smyczkową, z Urszulą Kryger jako solistką, uhonorowana została nagrodą fonograficzną Fryderyk 2012 oraz paryskim Złotym Orfeuszem za najlepsze wydanie płyty z muzyką wokalną.

Na potrzeby orkiestry opracował również i inne pozycje muzyki polskiej, m.in. Pieśni M. Karłowicza, J.I. Paderewskiego, F. Chopina, a dla potrzeb studentów swojej klasy kontrabasu także i koncerty kontrabasowe i miniatury G. Bottesiniego, S. Koussevitzkiego.

Wspólnie z Concerto Avenna występował na renomowanych festiwalach muzycznych m.in. ,,Warszawska Jesień”, ,,Schlesswig-Holstein Musik Festival”, londyńskim ,,Lufthansa Baroque Musik Festival”, duńskim ,,Vessby Musik Festival” i ,,Coepenhagen Musik Festival”, ,,Praskiej Wiośnie Muzycznej”, ,, Bergen Musik Festival” ,,Istanbul Musik Festival”, ,,Holland Festival”.

Jest laureatem nagrody Wojewody Warszawskiego z roku 1990 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu muzyki barokowej a także Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej w roku 2006 wraz z tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Profesor Andrzej Mysiński od roku 1972 związany jest z warszawską uczelnią muzyczną jako pracownik dydaktyczny w klasie kontrabasu. W latach 1994-96 pełnił funkcję kierownika Studium Muzyki Dawnej, a w latach 2003-2008 funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej na warszawskiej uczelni został czterokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora UMFC.

Jego studenci wielokrotnie zostawali laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów kontrabasowych, m.in. w Elblągu, Poznaniu, Londynie, Monachium, co zaowocowało umiejscowieniem ich w takich zespołach muzycznych jak Wiener Philharmoniker, Kopenhaska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Varsovia, Filharmonia Narodowa, Opera Narodowa, Orkiestra Polskiego Radia.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym, prowadzącym klasę kontrabasu w warszawskiej Uczelni.

Profesor Andrzej Mysiński prowadzi także liczne kursy mistrzowskie w zakresie gry na kontrabasie i muzyki kameralnej w kraju i za granicą.


ostatnia modyfikacja: 17/03/2015