prof. UMFC dr hab. Andrzej Miśkiewicz – ważniejsze publikacje

MONOGRAFIA

GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU

WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU

BARWA DŹWIĘKU

OCENA JAKOŚCI DŹWIĘKU

PROGI DETEKCJI DŹWIĘKU, ZJAWISKO MASKOWANIA


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014