prof. dr hab. Andrzej Lupa

Reżyser nagrań muzycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Urodził się w Tarnobrzegu. Studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie ukończył w 1978 roku. W latach 1980-1990 pracował w P.P. ,,Polskie Nagrania” jako operator dźwięku. Przez sześć kolejnych lat był współwłaścicielem firmy fonograficznej ,,Classicord”, produkującej nagrania muzyki klasycznej.

Obecnie wykonuje wolny zawód. Stale współpracuje z zespołem Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej zrealizował około 400 pozycji nagrań dla wydawców polskich i zagranicznych (głównie Japonii i USA).

Od 1978 pracuje w warszawskiej uczelni. Kwalifikacje II stopnia uzyskał w 1996 roku. W latach 1996-1999 był dziekanem na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a w latach 2000-2005 – kierownikiem Katedry Reżyserii Dźwięku. W roku 2012 ponownie kieruje Katedrą Reżyserii Dźwięku.

Prowadzi m.in. przedmiot główny ,,Reżyseria muzyczna” oraz wykłady z ,,Fonograficznej analizy partytury”.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019