prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gębski

Andrzej Gębski – skrzypek – solista, kameralista, pedagog; naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia. Studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując w 1997 r. dyplom z wynikiem celującym. Swoje umiejętności artysta doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kameralistyka).

Jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Pierra Lantier’a w Paryżu. Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem. W 1998 r. wraz z Jarosławem Domżałem i Joanną Ławrynowicz założył Warsaw Trio z którym dokonał nagrań płytowych. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych występując na estradach Polski (we wszystkich krajowych filharmoniach), Niemiec, Francji, Turkmenistanu, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wenezueli, Chin i Tajwanu.

Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał 54 prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich a także nagrał 16 płyt kompaktowych z muzyką polską (w tym 10 dla wydawnictwa ,,Acte Préalable”), które są premierami fonograficznymi.

Współpraca niestrudzonego propagatora muzyki polskiej – wiolonczelisty Andrzeja Wróbla z jednym z najwybitniejszych skrzypków polskich – Konstantym Andrzejem Kulką doprowadziła do zawiązania tria wykonującego dzieła skrzypcowe i kameralne Karola Lipińskiego. Trio w składzie: Konstanty Andrzej Kulka – solista, Andrzej Gębski, Andrzej Wróbel wykonało prawie 100 koncertów monograficznych z muzyką Lipińskiego a ukoronowaniem tej działalności stało się w 2012 r. wydanie albumu (6 CD)! z 23 dziełami Lipińskiego.

Od 1998 r. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną w macierzystej Uczelni. Od 2003 r. jest doktorem, od 2008 r. doktorem habilitowanym (pracę habilitacyjną stanowiła publikacja pt. Zagadnienia wykonawcze utworów na skrzypce i fortepian Romualda Twardowskiego), a od 2011 r. profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Od 2000 r. prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. orkiestrę smyczkową tejże szkoły, którą uformował pod nazwą ,,Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”, z którą występuje w prestiżowych salach koncertowych m.in. w Filharmonii Narodowej, UMFC, w paryskiej sali Unesco i innych czołowych ośrodkach muzycznych. Z tą właśnie orkiestrą artysta zarejestrował wszystkie utwory na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, StreichAkademie w Goch (Niemcy) , a także warsztaty muzyczne ,,Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju. Jest jurorem konkursów i przesłuchań skrzypcowych: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Międzynarodowego Konkursu im. M. Ławrynowicza w Płocku, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie, przesłuchań CEA i innych. Andrzej Gębski jest autorem 20 opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz wydawnictwo ,,Euterpe”.

Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne skrzypek był wielokrotnie nagradzany m.in.: Nagrodą Specjalną oraz Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, oraz Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

Skrzypek gra na instrumencie współczesnego polskiego lutnika – Wojciecha Topy.

e-mail: andrzej.gebski@chopin.edu.pl

 

 


ostatnia modyfikacja: 25/07/2017