prof. zw. dr hab. Andrzej Banasiewicz

Andrzej Banasiewicz jest profesorem zwyczajnym sztuk muzycznych. Studia ukończył z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, w klasie dyrygentury chóralnej prof. Henryka Wojnarowskiego. Od roku 1971 jest związany z macierzystą Uczelnią jako nauczyciel akademicki, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta i docenta. W latach 1981-1984 był prodziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego. W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. W latach 1999-2002 pełnił funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej.

Andrzej Banasiewicz prowadzi klasę dyrygentury chóralnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2002-2008 był dziekanem, a w latach 2008-2012 prodziekanem tego Wydziału. W roku 2011 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi ocenę wyróżniającą za prowadzenie kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W wyborach 2012 został wybrany na stanowisko prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Andrzej Banasiewicz prowadzi również klasę dyrygentury chóralnej na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wielu jego absolwentów z powodzeniem pracuje z zespołami chóralnymi, zdobywając liczne nagrody na konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą.

Andrzej Banasiewicz był promotorem i recenzentem prac magisterskich oraz przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu dyrygentury chóralnej, a także recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych. Został powołany na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Andrzej Banasiewicz prowadzi również bogatą działalność artystyczną. Był dyrygentem chórów zawodowych: Chóru Filharmonii Narodowej, Chóru Teatru Wielkiego w Warszawie i Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a także chórów działających społecznie: Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Harfa w Warszawie, Warszawskiego Chóru Nauczycielskiego i Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku. W swoim repertuarze posiada niezliczoną liczbę utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, począwszy od renesansu aż do współczesności. Interesuje się również muzyką jazzową i rozrywkową. Brał udział w przygotowaniu ponad kilkudziesięciu oratoriów i oper kompozytorów polskich i zagranicznych. Współpracował również z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej, z którą przygotował i prowadził wiele dzieł oratoryjnych A.Vivaldiego, G.F. Haendla, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Schuberta. Koncertował prawie we wszystkich regionach Polski i za granicą: we Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Z prowadzonymi przez siebie chórami brał udział w krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wysokie nagrody i wyróżnienia. Współpracował też z chórami i orkiestrami we Francji i w Belgii, dyrygując koncertami muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej. Był także zapraszany do jury konkursów i festiwali chóralnych w kraju i za granicą.

Andrzej Banasiewicz w latach 1993-2004 pełnił funkcję kierownika Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Z chórem tym występował na koncertach w kraju i za granicą: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Belgii, we Francji i we Włoszech. Był współtwórcą programów historycznych, patriotycznych, religijnych, operowych, musicalowych, a także współczesnych widowisk wojskowych. Dokonał też wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i filmowych. Wystąpił również z koncertem podczas audiencji u Papieża Jana Pawła II.

W roku 2001 Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Andrzeja Banasiewicza otrzymał dyplom Benemerenti, przyznany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego za zasługi na polu krzewienia kultury polskiej, głoszenia prawdy historycznej, umacniania dumy i godności narodowej oraz niesienia ludziom radości i nadziei.

Andrzej Banasiewicz, za nagrania z Chórem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego otrzymał, przyznane przez Związek Producentów Audio Video, Złotą Płytę za CD Gorzkie Żale (2002) oraz trzy Platynowe Płyty za CD Pieśni Wielkanocne (2002), Ave Maria (2002) i Jasnogórska Pani (2005).

Andrzej Banasiewicz posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1983), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2001), Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (2002), Złoty Krzyż Zasługi (2003). W roku 2006 został wyróżniony Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu muzyki. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) i otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011) przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ostatnia modyfikacja: 01/09/2016