prof. zw. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj

Edukacja muzyczna

1969 – dyplom z odznaczeniem w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie w klasie Romany Witeszczakowej.

1969-1974 – studia w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Jana Ekiera, ukończone z wyróżnieniem. Studiowała w poszerzonym zakresie kameralistykę m.in. u prof. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Po studiach uczestniczyła w międzynarodowych kursach pianistycznych gdzie zetknęła się m.in. z pedagogiką rosyjską. W roku 1992, jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, zapoznała się z pianistyczną szkołą amerykańską w Juilliard School of Music oraz w Manhattan School of Music. W ramach stypendium studiowała również na University of South California koncentrując się na metodzie przeciwdziałania nieprawidłowości w aparacie gry na fortepianie.

Działalność koncertowa obejmuje głównie recitale solowe z bardzo różnorodnym repertuarem pianistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego, oraz koncerty symfoniczne i kameralne.

Występowała w większości krajów europejskich (m. in. Wielka Brytania, Niemcy, Litwa, Szwecja, Czechy, Francja, Hiszpania, Włochy) oraz w USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W latach 1978-1981 koncertowała w składzie Tria Krakowskiego (A. Cofalik i K. Okoń), z którym odbyła szereg tournée zagranicznych wykonując m.in. tria Chopina, Brahmsa, Schuberta, Beethovena, Szostakowicza, Ravela, Mendelssohna, Malawskiego. W ostatnich latach występuje w Kwintecie Fortepianowym w składzie: Tomasz Tomaszewski, Krzysztof Węgrzyn, Claude Lelong, Roman Jabłoński. W tym zespole wykonuje m.in. kwintety Brahmsa, Schumanna, Szostakowicza, Zarębskiego, Schnittkego.

Działalność pedagogiczna

Od 1975 roku pracuje jako asystentka w Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie, początkowo jako asystentka w klasie prof. Jana Ekiera, następnie, po przewodzie kwalifikacyjnym I stopnia (1979) na stanowisku adiunkta, a po uzyskaniu kwalifikacji II stopnia (1984) na stanowisku docenta. W 1998 otrzymała nominację na profesora nadzwyczajnego. Pełniła funkcję kierownika Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W ramach działalności Katedry Fortepianu organizuje cykle koncertów monograficznych wybitnych kompozytorów, w których często bierze udział jako wykonawca. Do ważniejszych spośród nich można zaliczyć:

Od wielu lat prowadzi liczne kursy pianistyczne w kraju (Warszawa, Głuchołazy) i za granicą (Włochy, Hiszpania) oraz uczestniczy w pracach komisji konkursowych.

Swoje główne założenia pedagogiki pianistycznej opiera na zasadach naturalności gry na instrumencie, szczególnego zaangażowania emocjonalnego, oraz oddaniu twórczej intencji kompozytora. Za ważną ideę, zarówno w swojej pianistyce jak i dydaktyce, uważa prawdziwość przekazu artystycznego i traktowanie języka muzycznego jako wszechstronnie rozumianej komunikacji.

Jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego (w latach 1992-1999 była wiceprezesem).

Jej aktualny biogram znajduje się w najnowszej edycji słownika biograficznego Współcześni Uczeni Polscy tom III.


ostatnia modyfikacja: 06/10/2016