dr hab. Aleksander Szebesczyk

Aleksander Szebesczyk jest waltornistą orkiestry symfonicznej Filharmonii Narodowej. Naukę gry na rogu rozpoczął w wieku 11 lat w rodzinnym Wrocławiu. Studia ukończył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1991 został stypendystą fundacji Yamaha. Grę na rogu doskonalił pod okiem takich wybitnych instrumentalistów i wirtuozów jak: Jan Jeżewski, Zdenek Tylsar i Herman Baumann.

W wieku dwudziestu lat rozpoczął pracę w orkiestrze Filharmonii Narodowej, gdzie wkrótce otrzymał stanowisko pierwszego waltornisty i solisty. Z zespołem tym dokonał wielu nagrań muzyki symfonicznej, a także brał udział w licznych tournée koncertowych. Jest także zapraszany do współpracy z wieloma czołowymi orkiestrami i zespołami muzycznymi takimi jak: Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i innymi.

Aleksander Szebesczyk występował jako solista z orkiestrami: Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Nowej Orkiestry Kameralnej, Filharmonii Świętokrzyskiej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie wykonując koncerty Forstera, Mozarta, Haydna, Straussa i Schumana. Prowadzi także ożywioną działalność jako muzyk kameralista. Od początku jego założenia w roku 1990 jest członkiem Kwintetu Blaszanego Filharmonii Narodowej.

Jest także jurorem ogólnopolskich konkursów waltorniowych i prowadzi kursy mistrzowskie dla młodych waltornistów. Szczególne miejsce w dorobku Aleksandra Szebesczyka ma nagranie płyty „Qattrocorno”, na której w nowatorski sposób zarejestrował samodzielnie wszystkie głosy kwartetu waltorniowego.

Aleksander Szebesczyk jest zawodowo związany z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1990, kiedy będąc jeszcze studentem rozpoczął pracę jako asystent w klasie waltorni prof. Jana Jeżewskiego. W roku 2009 po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego uzyskał tytuł doktora habilitowanego i stanowisko adiunkta.

Więcej na stronie własnej www.alecorno.pl


ostatnia modyfikacja: 04/03/2014