dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

Aleksander Kościów urodził się w 1974 w Opolu. W roku 1993 rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, zaś w roku 1994 w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego. Oba kierunki ukończył w roku 1998 (studia kompozycji z wyróżnieniem). Ponadto studiował na Uniwersytecie Warszawskim – etnografię (Katedra Etnografii i Antropologii Kulturowej, 1995/1996) oraz filologię klasyczną z polonistyką (Wydział Filologii Klasycznej oraz Wydział Polonistyki, 1999-2000).

Od roku 1998 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni – na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, jego głównym przedmiotem wykładowym jest kontrapunkt (dla studentów kompozycji według autorskiego programu). Ponadto wykładał kompozycję jako visiting professor na Keimyung University w Taegu (Korea Południowa, 2009, 2014-2015), dawał też wykłady, prowadził zajęcia z kompozycji i wykonawstwa muzyki współczesnej na kursie Jeunesses Modernes w Weikersheim i Monachium (Niemcy, 2003) oraz na San Diego State University w San Diego (USA, 2006). Laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Fundacji Fulbrighta (2005). W 2007 roku uzyskał stopień doktora (promotor – prof. Marian Borkowski), a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego.

Jego utwory były wykonywane na festiwalach, koncertach i imprezach muzyki współczesnej w Polsce (m.in. Międzynarodowy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Musica Polonica Nova, Warszawskie Spotkania Muzyczne i in.) oraz za granicą (Francja, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Rosja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy). Współpracował z Joe’m Alterem, amerykańskim choreografem baletu współczesnego, licznymi kwartetami smyczkowymi (m.in. Royal, Wilanów, Camerata, NeoQuartet, Kronos), chórami i zespołami (m.in. Kwartludium, Cellonet, Zespół Wokalny Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, London Sinfonietta, Hebrides Ensemble, ProModern).

Ponadto jest autorem tekstów o muzyce (m.in. jako stały współpracownik opolskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Strony”), powieści „Świat nura” (Muza 2006), „Przeproś” (Muza 2008), nominowanej do Paszportu „Polityki”, „Lecą wieloryby” (Znak 2010) oraz opowiadań.

Jest członkiem ZKP, ZAiKS i Akademii Fonograficznej.

W kadencji 2016-2020 peł­ni funk­cję prorektora ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018