dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC


Fot. Andriej Sotnikow

     „…Młoda artystka wie i czuje, co gra; i potrafi grać, potrafi to przekazać. Talent. Nagroda bezsporna” – napisał Kazimierz Rozbicki o występie Agnieszki Przemyk-Bryły podczas XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

     Doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor nadzwyczajny Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Absolwentka renomowanego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, w klasie autorskiej o profilu klasycznym. Przez 12 lat kształciła się pod kierunkiem Joanny Kurpiowskiej, przez kolejne 2 lata w klasie fortepianu prof. Czesława Stańczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną (obecnie Uniwersytet Muzyczny) im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj i w klasie kameralistyki prof. Krystyny Borucińskiej.

     Od 2005 roku jako asystent, a następnie adiunkt związana z klasą fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj, a od 2007 roku także z klasą wiolonczeli prof. Tomasza Strahla. Od 2016 roku prowadzi własną klasę fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a od 2004 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

     Agnieszka Przemyk–Bryła jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m. in.  I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, organizowanym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (2000), laureatką Estrady Młodych XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2001), finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Siergieja Rachmaninowa w Morcone (Włochy, 2003), laureatką II nagrody na III Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi w Bolonii (Włochy, 2013). Ponadto jest laureatką Olimpiady Polonistycznej (II nagroda) oraz finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego.

     Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, a także Międzynarodowego Klubu ZONTA, Fundacji Kultury, Fundacji Reginy Smendzianki, Burmistrza Miasta Hamamatsu.

     Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich (w tym w renomowanej IX International Piano Academy w Hamamatsu w 2004 roku), prowadzonych przez profesorów krajowych i zagranicznych, takich jak m. in. Andrzej Jasiński, Marek Mizera, Jerzy Godziszewski, Andrzej Tatarski, Oxana Yablonskaya, Jacques Rouvier, Sergio Perticaroli, Hiroko Nakamura, Karl-Heinz Kaemmerling, Arie Vardi, Dominique Merlet, Alexei Nasiedkin, Evgeni Moguilevsky, Vera Gornostaeva, Lee Kum-Sing, Nikolai Demidenko.

     Agnieszka Przemyk-Bryła koncertuje jako solistka i kameralistka w wielu miastach Polski (m. in. Filharmonia Narodowa, Olsztyńska, Opolska, Śląska, Zielonogórska, Narodowe Forum Muzyki
we Wrocławiu), a także w prestiżowych salach koncertowych w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Czechach, Finlandii, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i we Włoszech. Gościła na wielu krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych. W sierpniu 2015 roku wystąpiła podczas jubileuszowego, 70. Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Fr. Chopina w Dusznikach-Zdroju.

     Prowadzi kursy mistrzowskie dla pianistów w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Tunezji, w Azerbejdżanie i w Chinach. Zasiada w jury konkursów pianistycznych w Polsce i za granicą. Dokonała nagrań archiwalnych dla II Programu Polskiego Radia i dla Radia Gdańsk, kilkakrotnie występowała w Polskim Radiu BIS i w amerykańskim National Public Radio.

     Agnieszka Przemyk-Bryła współpracuje z Wydaniem Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina i wydawnictwem Inventio Pro Arte, należy także do Syberyjskiego Towarzystwa Chopinowskiego w Tomsku (Rosja) i do krajowej Akademii Fonograficznej. Regularnie występuje z recitalami Chopinowskimi w Żelazowej Woli i w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

     W 2014 roku wraz z Konstantym Andrzejem Kulką i Tomaszem Strahlem pianistka nagrała komplet dzieł kameralnych Fryderyka Chopina dla wytwórni DUX. Płyta zdobyła nagrodę „disc excepcional” hiszpańskiego magazynu Scherzo, otrzymała również nominację do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk”. W swoim dorobku fonograficznym artystka ma ponadto udział w nagraniu dwóch płyt „Saxophone varie” (vol. II i nominowany do „Fryderyka” vol. III) wraz z Pawłem Gusnarem, a w 2018 roku, z okazji 100-lecia Niepodległości Polski zarejestrowała dla Chopin University Press sonaty wiolonczelowe Zygmunta Stojowskiego i Ludomira Różyckiego, wraz
z Tomaszem Strahlem. Płyta została nagrodzona „Fryderykiem” w kategorii Album Roku 2019 – Muzyka Kameralna.

     Agnieszka Przemyk-Bryła jest także autorką książki pt. Sonata w twórczości Siergieja Rachmaninowa wydanej wraz z dwiema płytami audio przez wydawnictwo naukowe GRADO z Torunia (2014).

     Ponadto jest laureatką II nagrody Olimpiady Języka Polskiego oraz finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego. Prowadzi wykłady w języku polskim, angielskim i włoskim.


ostatnia modyfikacja: 18/05/2020