ad. dr Małgorzata Sokołowicz

Małgorzata Sokołowicz, absolwentka Instytutu Romanistyki UW, Filologii Polskiej UW i Instytutu Anglistyki UW, adiunkt w Międzywydziałowym Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

W 2014 roku nakładem wydawnictw Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się drukiem jej rozprawa doktorska La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle [Kategoria bohatera romantycznego w poezji francuskiej i polskiej XIX wieku]. Jako komparatystka Małgorzata Sokołowicz jest autorką wielu artykułów naukowych publikowanych we Francji i przybliżających francuskiej publiczności literaturę polską XIX i XX wieku, między innymi La place du sonnet dans l’œuvre poétique de Jarosław Iwaszkiewicz (publikacja w 12. numerze czasopisma Formules. Revue des créations formelles w 2008 r.),  La haine des normes, l’amour de l’excès. Les images poétiques de fin de siècle dans l’œuvre des poètes polonais du XIXe siècle (publikacja w 99. numerze czasopisma La Licorne w 2012 roku), Le néoromantisme ? Les reconstructions romantiques à l’époque de la Jeune Pologne (1891-1912) (rozdział w  Réévaluations du Romantisme. Mutations des idées de littérature, opublikowany w Montpellier w 2014 roku) czy « Ce charme des tropiques ne peut s’analyser en éléments simples ». Le grand voyage de Stanislaw Ignacy Witkiewicz » (rozdział w monografii S. I. Witkiewicz artiste transversal, hier et aujourd’hui, opublikowany w Nancy w 2018 roku).

Od 2012 roku, kiedy to podjęła pracę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Małgorzata Sokołowicz zajmuje się również badaniem librett operowych jako tekstów literackich (i kulturowych). W 2015 roku nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego ukazało się drukiem jej tłumaczenie libretta Potępienia Fausta Berlioza poprzedzone długim wstępem krytycznym wyjaśniającym genezę libretta i umiejscawiającym je w określonym kontekście historycznym (i literackim). Niebawem w czasopiśmie naukowym ma się ukazać drukiem kolejne tłumaczenie libretta: Dziecięctwo Chrystusa Berlioza oraz poświęcony temu tekstowi artykuł. W redakcji (po pozytywnej recenzji) znajduję się również tłumaczenie libretta opery Georges’a Bizeta Poławiacze pereł, które jako publikacja książkowa, również z obszernym tekstem krytycznym, ukaże się w wydawnictwie Chopin University Press. Badania nad librettami znajdują też swoje odzwierciedlenie w innych publikacjach Małgorzaty Sokołowicz, takich jak „Latający Holender, czyli bohater romantyczny w operze”  (rozdział w monografii Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera. Konteksty literatury i kultury, Poznań 2015) czy „Heine, Musset, Gautier. Romantyczne literackie inspiracje w twórczości Giacomo Pucciniego” (rozdział w monografii Puccini na głosy, Warszawa 2017). Małgorzata Sokołowicz współorganizowała również dwie konferencje na Uniwersytecie Muzycznym, w trakcie których prezentowała swoje badania w tym temacie: „Puccini na głosy” w 2015 roku (monografia wieloautorska, której jest współredaktorką ukazała się w 2017 roku) oraz „Muzyka polska i Biblia: Światło Słowa Bożego” w 2016 roku.

Najnowsze badania Małgorzaty Sokołowicz wpisują się w projekt „Orient w literaturze, muzyce i sztuce”, który poświęcony jest podróżom na Wschód (1760-1914) oraz reprezentacji Orientu w literaturze, sztuce i muzyce francuskiej. Małgorzata Sokołowicz wzięła udział w licznych konferencjach naukowych na ten temat, między innymi w corocznych spotkaniach specjalistów „Literatura w Oriencie – Orient w literaturze” na Uniwersytecie w Toruniu (opublikowane teksty w monografiach pokonferencyjnych: „Wizja Orientu w poezji romantyków francuskich (Lamartine – Hugo – Musset)” w 2014 roku, „Kobiety Maghrebu. Od tradycji do współczesności” w 2015 roku, „Pisma i płótna Eugène’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie » w 2016 roku i “Crossing the Borders of Decency. Gustave Flaubert, Maxime Du Camp and their Oriental Journey” w 2018 roku, amerykańskie wydawnictwo naukowe Vernon Press), ale również w sesjach w Warszawie, Białymstoku, Sosnowcu, Brukseli, Paryżu czy Montpellier. Najważniejsze publikacje w tej dziedzinie (w monografiach pokonferencyjnych, ale również w czasopismach naukowych) to:

Małgorzata Sokołowicz zajmuje się również prozą Assii Djebar (1936-2015), pisarki francuskojęzycznej pochodzenia algierskiego, której powieści wpisują się w problematykę badań postkolonialnych nad tożsamością narodową. Małgorzata Sokołowicz opublikowała kilka artykułów na ten temat, między innymi : « La Disparition de la langue française d’Assia Djebar et le désir de transgression », Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, 2015, no 2, s. 195-203 i « Se libérer de l’emprise de l’Histoire. L’idéologie postcoloniale dans L’Amour, la fantasia d’Assia Djebar », in: R.-L. Omgba (red.): Texte et idéologie en contexte postcolonial, Yaoundé 2017, s. 47-66. Wygłosiła na temat twórczości Assii Djebar referat na światowym kongresie komparatystów, który miał miejsce w Wiedniu w 2017 roku (21st World Congress of the International Comparative Literature Association) i została zaproszona do prestiżowej publikacji na temat Assii Djebar pod redakcją wybitnych specjalistów w jej twórczości: Lise Gauvin i Wolfganga Asholta: (« L’héritage qui m’encombre… ». L’esthétique rhizomorphe dans l’Amour, la fantasia, in: Assia Djebar et la transgression des limites linguistiques, littéraires, littéraires et culturelles, réd. Wolfgang Asholt, Lise Gauvin Paris, Classiques Garnier, 2017, s. 169-183).

W ramach wymian Erasmus+ Małgorzata Sokołowicz prowadziła wykłady na wielu uniwersytetach francuskich (m. in. w Bordeaux, Miluzie, Nancy, Poitiers, Montpellier). W styczniu-lutym 2017 roku spędziła miesiąc na Uniwersytecie Lotaryńskim (Nancy), prowadząc wykłady jako visiting professor. Jest również członkiem stowarzyszonym grupy badawczej CERCLE na Uniwersytecie Lotaryńskim zajmującej się badaniami nad literaturą i kulturą europejską. W lecie 2017 roku jako stypendystka Association internationale des études québécoises Małgorzata Sokołowicz odbyła dwutygodniowy kurs dydaktyczny na uniwersytecie w Montrealu. W lecie 2018 roku jako stypendystka rządu francuskiego przeprowadziła miesięczną kwerendę w Paryżu poświęconą swojej rozprawie habilitacyjnej (Entre esthétique orientalisante et coloniale. La société maghrébine dans l’oeuvre d’A. R. de Lens).

Małgorzata Sokołowicz posiada również uprawnienia egzaminatora DELF/DALF (poziom A1-B2), współpracuje z Radą Certyfikacyjną Uniwersytetu Warszawskiego i jest autorem egzaminów certyfikacyjnych z języka francuskiego na poziomie B2 i C1. Nauczanie języka francuskiego jako obcego jest jej pasją i znajduje także odzwierciedlenie w publikacjach z zakresu metodyki języka obcego (i w szczególności nauczania języka specjalistycznego muzycznego):  „Entre le passé composé et la clef de sol. Comment enseigner le français à l’académie de musique », in Apprentissage/enseignement de français face aux défis de demain, réd. Magdalena Sowa, Lublin 2015, s. 55-62; „Stopień, punkty, procenty, „zal.” – czyli jak oceniać na uniwersyteckich zajęciach językowych”, in Języki Obce w Szkole, 2015, nr 3, s. 38-42; « Parler français ou parler « un bon français » ? Qu’est-ce qui compte le plus pour les jeunes Polonais qui apprennent le français dans le cadre universitaire ? », in Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski, red. Radosław Kucharczyk, Maciej Smuk, Warszawa 2015, p. 69-83;  „Certyfikacja na akademii muzycznej. W poszukiwaniu złotego środka”, in Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy; red. Magdalena Sowa, Maria Mocarz-Kleindiest, Urszula Czyżewska, Lublin 2015; 392, p. 354-363. Od 2016 roku, Małgorzata Sokołowicz prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języków obcych na studiach podyplomowych dla przyszłych nauczycieli prowadzonych przez Wydział Pedagogiki UW. Pracuje również w Instytucie Romanistyki UW, gdzie uczy języka francuskiego oraz literatury francuskiej.

Małgorzata Sokołowicz angażuje się również w działalność popularyzatorską. Przeprowadziła wiele wykładów popularnonaukowych w zakresie literatury i kultury francuskiej, między innymi dla uczniów warszawskich liceów, w ramach Festiwalu Nauki, Dni Frankofonii, ale również we Francji: w Stacji PAN w Paryżu, w Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronisław Geremek w Lunnéville i w Association Nancy-France-Pologne w Nancy. W październiku 2018 roku w operze w Nancy odbyła się premiera spektaklu muzycznego, którego scenariusz napisała Małgorzata Sokołowicz „Ignacy Jan Paderewski. Pianiste devenu Premier Ministre”.

Na Uniwersytecie Muzycznym Małgorzata Sokołowicz prowadzi zajęcia z języka francuskiego oraz wykład „Wybrane zagadnienia kultury polskiej” (przedmiot w języku angielskim dla studentów z zagranicy).


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018