Kalendarz koncertowy

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w murach naszego Uniwersytetu, w kolejnym sezonie artystycznym – 2017/2018. Jest to już piąty, przygotowywany przeze mnie i Biuro Koncertowe naszej uczelni cykl prawie stu koncertów, które będą odbywały się zwyczajowo w niedziele i poniedziałki oraz – jak te najbardziej elitarne – w tak zwane „Środy na Okólniku“. Będziemy kontynuować znane już publiczności serie koncertowe, takie jak Mistrzowie Instrumentalistyki, Nasi Absolwenci i Nasi Laureaci, gdzie usłyszeć będzie można najzdolniejszych studentów, absolwentów i pedagogów uczelni, a także zaproszonych gości.
W repertuarze prezentowanym Warszawskim Melomanom i Wszystkim Słuchaczom, znajdą się utwory solowe, kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne i baletowe, zróżnicowane pod względem formy, stylu i epoki, ukazujące pełne spektrum dydaktyczne uczelni, a przygotowane we współpracy merytorycznej z Kierownikami Katedr, Zakładów i Studiów oraz Dziekanami Wydziałów. W związku z uruchomieniem nowych kierunków i specjalności, takich jak chociażby długo oczekiwany Jazz i World Music, spektrum stylistyczne naszych koncertów znacząco się poszerzy.
Okazję do zaprezentowania swoich możliwości będą miały nowo powołane zespoły artystyczne naszego Uniwersytetu, złożone z najwybitniej¬szych studentów i absolwentów, a będące wizytówką poziomu kształcenia i artystycznego potencjału uczelni. A będą to Chopin University Chamber Orchestra, która spektakularnie zadebiutowała pod koniec zeszłego sezonu w naszej Sali Koncertowej, utytułowany i dobrze już znany melomanom Chopin University Big Band, zespół tańca współczesnego Chopin University Dance Company oraz tworzony obecnie Chopin University Chamber Choir. Na estradzie uczelni będą mogli Państwo usłyszeć tej miary mistrzów, co Michał Bryła, Jurek Dybał, Szabolcs Esztényi, Philippe Giusiano, Paweł Gusnar, Mario Hossen, Jakub Jakowicz, Urszula Janik, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Urszula Kryger, Henryk Miśkiewicz, Piotr Paleczny, Anna Radziejewska, Lilianna Stawarz, Tomasz Strahl, Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Pablo Ziegler.
Spośród absolwentów uczelni zaprezentują się Państwu w nadchodzącym sezonie między innymi: Aleksander Dębicz, Zuzanna Elster, Joanna Freszel, Maria Ludwika Gabryś, Romuald Gołębiowski, Marta Grzywacz, Piotr Hausenplas, Agata Igras, Adrian Janda, Rafał Janiak, Adam Kowalski, Wojciech Koprowski, członkowie zespołu Kwadrofonik, Grzegorz Lalek, Leszek Lorent, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Agnieszka Marucha, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Andrzej Olewiński, Włodek Pawlik, Leszek Potasiński, sekstet wokalny muzyki współczesnej proMODERN, Michał Sławecki, Grzegorz Skrobiński, Jolanta Sosnowska, Aleksander Wilgos, Tytus Wojnowicz, Grzegorz Wołczański, Ignacy Zalewski, Marcin Zdunik, Przemysław Zych czy członkowie # Ensemble.
W nadchodzącym sezonie zwyczajowo zaplanowaliśmy koncerty zespołów orkiestrowych Uniwersytetu: orkiestry symfonicznej, kameralnej, dętej, przygotowanych pod dyrekcją tej miary artystów, co Piotr Borkowski, Michał Dworzyński, Rafał Janiak, Vladimir Kiradjiev, Nicholas Krauze, Janusz Przybylski, Robert Rumbelow czy Monika Wolińska.
Wzorem lat ubiegłych znajdziecie Państwo w folderze wykaz laurów konkursowych, które zdobyli nasi studenci w konkursach krajowych i międzynarodowych w ubiegłym roku akademickim, wraz z informacjami o ich pedagogach, z podziałem na dyscypliny, katedry i wydziały. Najbardziej utytułowanych usłyszeć będzie można w cyklu Nasi Laureaci.
Wśród wielu wydarzeń chcę zwrócić Państwa uwagę na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Profesorowi Szabolcsowi Esztényiemu, monograficzne koncerty jubileu¬szowe kompozytorów związanych z naszą uczelnią – mojego znakomitego poprzednika Profesora Stanisława Moryto oraz Profesora Andrzeja Dutkiewicza, ponadto na koncert w ramach IV Festiwalu Ignacego Paderewskiego, prezentację studencką opery Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego w gościnnych murach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, prawykonanie Symfonii Mariana Borkowskiego czy – tak jak w latach ubiegłych – koncert znakomitych muzyków zespołu Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Po raz kolejny pragnę złożyć gorące podziękowania dyrekcji warszawskich instytucji kultury: Filharmonii Narodowej i Opery Narodowej za możliwość kontynuowania współpracy, tworzenie nowych artystycznych projektów promujących umiejętności i talenty naszych studentów w ramach dorocznych koncertów dyplomantów oraz innych form artystycznych.
Przedstawiając kalendarz koncertów w roku akademickim 2017/2018, chcę wyrazić wdzięczność Dziekanom Wydziałów, Kierownikom Katedr, Zakładów i Studiów, Dyrektorom Orkiestry i Chóru UMFC, a w szczególności pracownikom Biura Koncertowego za pomoc w jego przygotowaniu.
Pozostaję z nadzieją, że nadchodzący sezon dostarczy Państwu kolejnych artystycznych wzruszeń.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


ostatnia modyfikacja: 28/09/2017