Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju stworzyło narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja szczegółowa – Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko


ostatnia modyfikacja: 06/06/2017