Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie: