Wystawa SZKOŁA MUZYKI Jan Ekier w warszawskiej uczelni muzycznej

3 października 2013 r.
Foyer Sali Kon­cer­to­wej

Autor wystawy: dr Aneta Teich­man
Pro­jekt gra­ficzny i reali­za­cja: Prze­my­sław Klonowski


ostatnia modyfikacja: 19/12/2013