WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ i SMYCZKOWEJ – REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 2020/2021

Studia kameralne II stopnia (magisterskie) to studia w dziedzinie, która przeżywa swój renesans na świecie. Zawodowa aktywność muzyków to w ogromnej większości granie zespołowe. Studia dają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych przy współpracy Kolegium Pedagogicznego.

Studia trwają 2 lata zakończone dyplomem i tytułem magistra sztuki. Od następnego roku planowany jest także nabór duetów fortepianowych i kwartetów smyczkowych


Rekrutacja prowadzona jest do klas następujących pedagogów:
prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (kierownik Katedry)
prof. UMFC dr hab. Andrzej Guz
prof. UMFC dr hab. Joanna Maklakiewicz
prof. UMFC dr hab. Robert Morawski
dr hab. Iwona Mironiuk


ostatnia modyfikacja: 05/06/2020