WYBORY 2020. UCHWAŁY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała nr 1 w sprawie projektu terminarza wyborczego [pdf]

Załącznik do Uchwały nr 1 [pdf]

Uchwała nr 2 w sprawie sposobów pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej [pdf]

Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w wyborach na stanowisko Rektora UMFC [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3 [pdf]

Uchwała nr 4 w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach na stanowisko Rektora UMFC [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 [pdf]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4 [pdf]

Uchwała nr 5 w sprawie sposobu ustalenia kolejności wystąpień kandydatów na stanowisko Rektora podczas spotkań przedwyborczych [pdf]

Uchwała nr 6 w sprawie składania oświadczeń o woli wchodzenia w skład Kolegium Elektorów do wyboru Rektora UMFC oraz ustalenia dnia początku kadencji Kolegium Elektorów [pdf]

Uchwała nr 7 w sprawie korekty terminarza wyborczego [pdf]

Uchwała nr 8 w sprawie terminu składania oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez członków kolegium elektorów do wyboru Rektora urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku [pdf]

Uchwała nr 9 w sprawie przeprowadzenia wyborów w formie zdalnej, z wykorzystaniem technologii informatycznych [pdf]

Uchwała nr 10 w sprawie przedłużenia terminu składania oświadczeń lustracyjnych oraz o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które chcą uczestniczyć w kolegium elektorów do wyboru Rektora [pdf]

Uchwała nr 11 w sprawie skorygowania wykazu członków Kolegium Elektorów do wyboru Rektora oraz wykazu osób uprawnionych do głosowania w systemie USOS [pdf]

Uchwała nr 12 w sprawie skorygowania wykazu członków Kolegium Elektorów do wyboru Rektora oraz wykazu osób uprawnionych do głosowania w systemie USOS [pdf]

Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia protokołu I tury głosowania w wyborach na stanowisko Rektora UMFC przeprowadzonych w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w systemie informatycznym USOS [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 [pdf]

kuria1_urna

kuria1_wyniki

kuria2_urna

kuria2_wyniki

kuria3_urna

kuria3_wyniki

kuria4_urna

kuria4_wyniki

Uchwała nr 14 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kadencję 2020-2024 [pdf]

Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia terminu czynności wyborczych w wyborach przedstawicieli do Senatu na Kadencję 2020-2024 [pdf]

Uchwała nr 16 w sprawie powołania przedstawiciela w Senacie profesorów i profesorów uczelni Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej bez przeprowadzenia wyborów [pdf]


ostatnia modyfikacja: 31/07/2020