WYBORY 2020. TERMINARZ WYBORÓW

TERMINARZ WYBORÓW 2020

Poniżej podany jest terminarz czynności wyborczych w wyborach na stanowisko Rektora. Wybory przedstawicieli do Senatu, przedstawicieli do Rad Wydziałów, kierowników katedr oraz przedstawicieli katedr do Rady Dyscypliny Artystycznej zakończą się w terminie do 15 lipca. Ich szczegółowy terminarz zostanie podany po zakończeniu wyborów na stanowisko Rektora.


ostatnia modyfikacja: 01/06/2020