WYBORY 2020. SKŁAD UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

SKŁAD UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC – Przewodniczący

mgr Ewa Mystkowska – Zastępca Przewodniczącego

mgr Izabela Stępień – Sekretarz

dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC

dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC

wykł. dr Małgorzata Waszak

mgr inż. Mateusz Grzywa

mgr Paweł Sroczyński

mgr inż. Krzysztof Szymański

stud. Justyna Popiel

 


ostatnia modyfikacja: 01/06/2020