WYBORY 2020. BIEŻĄCE INFORMACJE


Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z listą kandydatów w wyborach przedstawicieli do Senatu UMFC (2020-2024) [pdf]

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacjami o wyborach przedstawicieli do Senatu UMFC oraz zapoznanie się z terminarzem czynności wyborczych:

16-19 czerwca: zgłaszanie kandydatów 20-26 czerwca: składanie przez zgłoszone osoby oświadczeń wyrażających zgodę na kandydowanie, 20-26 czerwca: składanie przez zgłoszone osoby, urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, oświadczeń w sprawie lustracji, 29 czerwca: ogłoszenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą listy kandydatów, 1-3 lipca: zdalne głosowania w systemie USOS.


W dniu 12 czerwca 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę stwierdzającą ważność wyboru prof. dr hab. Klaudiusza Barana na stanowisko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Uchwała nr 14 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kadencję 2020–2024 [pdf]

Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia protokołu I tury głosowania w wyborach na stanowisko Rektora UMFC przeprowadzonych w dniach 4-5 czerwca 2020 roku w systemie informatycznym USOS [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 [pdf]

kuria1_urna

kuria1_wyniki

kuria2_urna

kuria2_wyniki

kuria3_urna

kuria3_wyniki

kuria4_urna

kuria4_wyniki

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Instrukcją głosowania w systemie USOS dla elektorów [pdf]

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 27 maja br. dr hab. Włodzimierz Pawlik złożył rezygnację z kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora UMFC.

W dniu 28 maja Senat podjął jednogłośnie uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie kandydatury prof. dr. hab. Klaudiusza Barana w wyborach na stanowisko Rektora UMFC.

W dniu 2 czerwca br. Przewodniczący Rady Uczelni powiadomił Uczelnianą Komisję Wyborczą, że Rada Uczelni wskazała prof. dr hab. Klaudiusza Barana jako kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Decyzja została podjęta jednomyślnie.

Terminarz nadchodzących czynności w wyborach na stanowisko Rektora UMFC


ostatnia modyfikacja: 17/09/2020