WYBORY 2020. BIEŻĄCE INFORMACJE

KANDYDACI NA REKTORA UMFC

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

dr hab. Włodzimierz Pawlik

SKŁAD KOLEGIUM ELEKTORÓW DO WYBORU REKTORA

Wzór oświad­cze­nia

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW W WYBORACH NA STANOWISKO REKTORA UMFC

TERMINY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW W WYBORACH NA STANOWISKO REKTORA UMFC

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne będą w dniach od 2 do 5 mar­ca 2020 r., w głów­nym foy­er przy Sali Koncertowej w gma­chu UMFC w Warszawie oraz w biblio­te­ce Filii w Białymstoku

Godziny przyj­mo­wa­nia zgło­szeń:

2 mar­ca (ponie­dzia­łek): 12–15
3 mar­ca (wto­rek): 10–13
4 mar­ca (śro­da): 15–18
5 mar­ca (czwar­tek): 10–13

 


ostatnia modyfikacja: 11/03/2020