Wręczenie medalu Magna cum Laude i stypendiów Soci­été Générale

22 lutego 2012 r.

Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina prof. Stanisław Moryto przy­znał Medal Magna cum Laude za rok aka­de­mic­ki 2010/2011

Dyrek­tor Banku Soci­été Générale Tomasz Wirth wrę­czył corocz­nie przy­zna­wa­ne sty­pen­dia wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom naszej Uczelni. W tym roku sty­pen­dia otrzy­ma­li:


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012