Wręczenie medali „Za zasługi dla UMFC”

22 lutego 2012 r.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisław Moryto z oka­zji Święta Uczelni wrę­czył pamiąt­ko­we meda­le „Za zasłu­gi dla UMFC”. Wyróżnienie to otrzy­ma­li:


ostatnia modyfikacja: 12/11/2012