Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę

4 października 2011 r.

Na pod­sta­wie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz usta­wy o orde­rach i odzna­cze­niach, posta­no­wie­niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za dłu­go­let­nią, nie­na­gan­ną pra­cę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odzna­cze­ni zosta­li:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Aktu deko­ra­cji doko­nał prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012