Uprawnienia Wydziału Reżyserii Dźwięku

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni:


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017