Informacje dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku

Informator dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku w roku akademickim 2019/2020

Informacje dla kandydatów na studia trzeciego stopnia – doktoranckie, pdf


ostatnia modyfikacja: 01/04/2019