Struktura Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

KATEDRY I ZAKŁADY NA WYDZIALE DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Kierownik — prof. dr hab. Bogdan Gola

Katedra Edukacji Muzycznej

Kierownik - dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC

Sekretarz Katedry – as. mgr Jakub Hutek

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego

Kierownik — dr hab. Maria Gabryś, prof. UMFC

Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik — dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC 

Katedra Tańca

Kierownik — prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik — dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Kierownik — mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019