Pracownia Wokalistyki Chóralnej

Członkowie Pracowni:

ad. dr hab. Piotr Olech
dr Rafał Grozdew – kie­row­nik Pracowni
dr Waleria Przelaskowska-Rokita
as. mgr Bartosz Michałowski
mgr Anna Bednarska
mgr Joanna Łukaszewska

Współpraca:

ad. dr hab. Dariusz Zimnicki
doc. dr Ewa Wilczyńska
ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
mgr Marcin Piotr Łopacki
mgr  Gabriela Machowska-Kopietz


ostatnia modyfikacja: 28/03/2019