Uroczysta promocja doktorów

21 lutego 2014 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

JM Rek­tor UMFC prof. zw. Ryszard Zimak pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Uczelni pro­mo­wał nastę­pu­ją­cych dok­to­rów:


ostatnia modyfikacja: 04/05/2016