Rekrutacja 2018/2019 — Aktualności

Kurs kon­sul­ta­cyj­ny dla kan­dy­da­tów na stu­dia w r. akad. 2018/2019

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Reżyserii Dźwięku

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na Wydział Reżyserii Dźwięku w roku aka­de­mic­kim 2018/2019


ostatnia modyfikacja: 04/06/2018