Portret kompozytora. Marcin Błażewicz

07 grudnia 2011 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Portret kompozytora. Marcin Błażewicz

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013