Podkłady muzyczne do pobrania — Jazz i Muzyka Estradowa

 

Uwaga! W razie pro­ble­mów z pobra­niem pli­ku bez­po­śred­nio po jego wybo­rze (klik­nię­ciu), pro­si­my o jego zapi­sa­nie poprzez klik­nię­cie na dany link pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybór opcji “Zapisz ele­ment doce­lo­wy jako…”.

Pliki do pobrania:

 

A442 — stro­je­nie [mp3]

Bass

Grupa I

 

Recorda-me – Joe Henderson  [mp3]

Straight no cha­ser – Thelonius Monk  [mp3]

Donna Lee – Charlie Parker  [mp3]

Oleo – Sonny Rollins  [mp3]

On gre­en dolphin stre­et – Bronisław Kaper  [mp3]

 

Grupa II

 

Someday my prin­ce will come –  Larry Morel / Frank Churchill  [mp3]

Body and Soul – Edward Heyman / Rober Sour / Frank Eyton  [mp3]

Take 5 – Dave Brubeck  [mp3]

Have you met Miss Jones – Richard Rodgers / Lorenz Hart  [mp3]

My one and only love – Guy Wood / Robert Mellin  [mp3]

Drums

Grupa I

 

Recorda-me – Joe Henderson  [mp3]

Straight no cha­ser – Thelonius Monk  [mp3]

Donna Lee – Charlie Parker  [mp3]

Oleo – Sonny Rollins  [mp3]

On gre­en dolphin stre­et – Bronisław Kaper  [mp3]

 

Grupa II

 

Someday my prin­ce will come –  Larry Morel / Frank Churchill  [mp3]

Body and Soul – Edward Heyman / Rober Sour / Frank Eyton  [mp3]

Take 5 – Dave Brubeck  [mp3]

Have you met Miss Jones – Richard Rodgers / Lorenz Hart  [mp3]

My one and only love – Guy Wood / Robert Mellin  [mp3]

Piano

Grupa I

 

Recorda-me – Joe Henderson  [mp3]

Straight no cha­ser – Thelonius Monk  [mp3]

Donna Lee – Charlie Parker  [mp3]

Oleo – Sonny Rollins  [mp3]

On gre­en dolphin stre­et – Bronisław Kaper  [mp3]

 

Grupa II

 

Someday my prin­ce will come –  Larry Morel / Frank Churchill  [mp3]

Body and Soul – Edward Heyman / Rober Sour / Frank Eyton  [mp3]

Take 5 – Dave Brubeck  [mp3]

Have you met Miss Jones – Richard Rodgers / Lorenz Hart  [mp3]

My one and only love – Guy Wood / Robert Mellin  [mp3]

 

Sekcja

Grupa I

 

Recorda-me – Joe Henderson  [mp3]

Straight no cha­ser – Thelonius Monk  [mp3]

Donna Lee – Charlie Parker  [mp3]

Oleo – Sonny Rollins  [mp3]

On gre­en dolphin stre­et – Bronisław Kaper  [mp3]

 

Grupa II

 

Someday my prin­ce will come –  Larry Morel / Frank Churchill  [mp3]

Body and Soul – Edward Heyman / Rober Sour / Frank Eyton  [mp3]

Take 5 – Dave Brubeck  [mp3]

Have you met Miss Jones – Richard Rodgers / Lorenz Hart  [mp3]

My one and only love – Guy Wood / Robert Mellin  [mp3]


ostatnia modyfikacja: 04/06/2020