„Opera w przekroju  W. A. Mozart- Wesele Figara, don Giovanni”

20 stycznia 2013 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Opera w przekroju W.A. Mozart – Wesele Figara, Don Giovanni

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013