Międzynarodowa Konferencja „Europejski i amerykański punkt słyszenia: czy się różnią?” – Larry Sider

29 czerwca 2013 r.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina


Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 28/08/2013