„Koncert Symfoniczny w 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego”

10 kwietnia 2013 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Opera w przekroju W.A. Mozart – Wesele Figara, Don Giovanni

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013