Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych – Funkcja naukowa

Funkcja naukowa

Pracownicy Studium są aktywni naukowo w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach: filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwie, przekładoznawstwie, librettologii i językoznawstwie. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne, co jest szczególnie ważne i cenne dla Naszej Uczelni, pozwala bowiem wzbogacić dyskurs muzyczny o treści w rozmaity sposób z muzyką korelujące.

Z publikacji Pedagogów zrealizowanych przez Wydawnictwo UMFC można wymienić dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogranicza muzyki-tańca-plastyki (2007) oraz Dla dobra i chwały muzyki polskiej. Z przeszłości i teraźniejszości warszawskiej uczelni muzycznej (2011), a także Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się także cztery tomy autorstwa K. Lipki Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze teleologicznym (2010); Entropia kultury. Sztuka w ponowoczesnej pułapce (2013) oraz Abstrakcja i przestrzeń. Szkic o ekspansji myśli i sztuki (2018).

Z najnowszych publikacji można wymienić Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation (2015) E. Lesiak-Bielawskiej, Hector Berlioz. Potępienie Fausta. Libretto (2015) w tłumaczeniu i opracowaniu krytycznym M. Sokołowicz oraz Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii (2015) A. Szyjkowskiej-Piotrowskiej, wydaną we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria.

W roku 2017 ukazały się dwie monografie wieloautorskie:

1) Muzyka i filozofia 1: Refleksje, konteksty, interpretacje pod red. K. Lipki;

2) Puccini na głosy pod red. S. Dąbka, A. Muszyńskiej-Andrejczyk i M. Sokołowicz.

W roku 2018 ukażą się:

1) pierwszy tom serii wydawniczej Studia librettologiczne i operologiczne
pod red. A. Muszyńskiej-Andrejczyk;

2)  tłumaczenie libretta Poławiaczy pereł G. Bizeta w tłumaczeniu i opracowaniu krytycznym M. Sokołowicz;

3) drugi tom monografii wieloautorskiej Muzyka i filozofia pod red. K. Lipki.

Konferencje i sesje naukowe w latach 2011-2016


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019