Struktura Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRY NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM

Katedra Wokalistyki

Kierownik —  dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC


ostatnia modyfikacja: 21/11/2018