Władze Wydziału Instrumentalnego

WŁADZE WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

prof. dr hab. Tomasz Strahl

Prodziekan

dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Prodziekan

ad. dr hab. Rafał Grząka

Kierownicy Katedr

Katedra Instrumentów Smyczkowych

prof. dr hab. Andrzej Gębski

Katedra Instrumentów Dętych

prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji

dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki

dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Zakład Muzyki Dawnej

prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Zakład Jazzu i World Music

ad. dr Piotr Kostrzewa


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019