Uprawnienia Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni:


ostatnia modyfikacja: 02/01/2018