Studium Muzyki Nowej — działalność artystyczna

Koncerty

Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski

Koncert pra­wy­ko­nań. Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski, 18.02.2018 r.

Mity. Meksyk, Peru, Indie, Chiny

Mity. Meksyk, Peru, Indie, Chiny, 12.11.2017 r.

Pierre Boulez, Olivier Messiaen

Boulez vs. Messiaen – demiur­dzy nowej muzy­ki, 19.02.2017 r.

Włodzimierz Kotoński

Włodzimierz Kotoński in memo­riam, 16.01.2017 r.

Iannis Xenakis

Iannis Xenakis — archi­tekt muzy­ki, 6.11.2016 r.

Frederic Rzewski

Frederic Rzewski. The People United Will Never Be Defeated, 7.03.2016 r.

Karlheinz Stockhausen

Muzyka z Syriusza. Twórczość Karlheinza Stockhausena, 23.11.2015 r.

Peter Maxwell Davies

Pieśni sza­lo­ne­go kró­la. Studium obłę­du i eks­ta­zy w muzy­ce, 15.03.2015 r.

George Crumb

Noc czte­rech księ­ży­ców. Muzyka galak­tycz­na George’a Crumba, 11.01.2015 r.

Teatr instrumentalny

Wokół teatru instru­men­tal­ne­go. Morton Feldman, Vinko Globokar, Mauricio Kagel, 9.03.2014 r.

Luciano Berio

Luciano Berio — kla­syk XX wie­ku, 3.11.2013 r.

 

 


ostatnia modyfikacja: 06/03/2018