I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

01-07 lutego 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

I Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 19/08/2013