Fotoreportaż z X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

4–7 listopada 2012 r.


ostatnia modyfikacja: 03/12/2012