Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej

Zapraszamy na zaję­cia w ramach Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej. Lista reali­zo­wa­nych przed­mio­tów znaj­du­je się w tabe­li:

 


ostatnia modyfikacja: 05/11/2019