Carmina Burana

23 marca 2011 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Carmina Burana Carl Orff

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 19/08/2013