Big Band UMFC

16 stycznia 2013 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Big Band UMFC

Kierownik artystyczny realizacji audiowizualnej dr Stanisław Pieniak


Koncert rejestrowany przez Międzyuczelnianą Specjalność Multimedialną- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ostatnia modyfikacja: 03/09/2013