Badania lekarskie dla kandydatów na studia oraz kandydatów do szkoły doktorskiej

 

Kandydaci na studia oraz kandydaci do szkoły doktorskiej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

Skierowania na badania będą przesyłane scanem na adres mailowy kandydatów.

Badanie lekarskie można wykonać nieodpłatnie w placówkach, z którymi NFZ podpisał umowę w tym zakresie. Listy placówek są dostępne poniżej.

 

Lista placówek NFZ z woj. mazowieckiego

Lista placówek NFZ z woj. podlaskiego (tylko dla kandydatów z Filii UMFC) [pdf]


ostatnia modyfikacja: 02/07/2020