Konferencje, kursy, seminaria

15/09/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

23-24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza wszystkich w dniach 23-24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

czytaj więcej »

1/09/2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie

24 września 2017 r.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie, która odbędzie się w dniu 24 września 2017 r. w Sali Koncertowej UMFC.

czytaj więcej »

29/06/2017

Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

29 listopada – 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11-2.12 odbędzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra.

Koncert środowy 29 listopada  (środa) 2017 r. będzie stanowił jej otwarcie dzięki wykonaniu Małego koncertu Romana Palestra (1958). Ten 12-minutowy, 6-częściowy utwór przeznaczony na orkiestrę kameralną stanowi przykład zastosowania techniki dodekafonicznej, często nawet faktury punktualistycznej, ale także dowodzi wielkiej wrażliwości kompozytora na barwę, wyrażonej przez nowe potraktowanie faktury, metrorytmiki i artykulacji. czytaj więcej »

26/05/2017

Seminarium AD VOCEM

27 maja 2017 r., godz. 17:00-21:00
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Dnia 27 maja 2017 r. w godz. 17:00-21:00 odbędzie się seminarium AD VOCEM. Transdyscyplinarne seminarium badawczo-artystyczne wokół wybranych dzieł kultury w kontekście zwrotu ku dźwiękowi we współczesnej humanistyce. czytaj więcej »

16/05/2017

Seminarium Ciało i duch w pracy muzyka

20-26 maja 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych organizuje wykłady i warsztaty pt. Ciało i duch w pracy muzyka, które odbędą się w dniach 20-26 maja 2017 r. Wstęp wolny. Zapraszamy!!!

Informacja szczegółowa

8/05/2017

Mistrzowskie Kursy Muzyczne połączone z Seminarium Muzyki Dawnej w Gdyni

3-9 lipca 2017 r.

Katedra Organów i Klawesynu przy Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów informuje o Mistrzowskich Kursach Muzycznych, połączonych z Seminarium Muzyki Dawnej, które odbędą się w Gdyni, w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego przy ul. Biskupa Dominika 13A (tel. 58 622-06-33), w dniach 3-9 lipca 2017 r.

czytaj więcej »
4/05/2017

Konferencja naukowa pt. Polska Sztuka Perkusyjna – Tradycja i Współczesność

14-15 maja 2017 r.
Sala Senatu

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie gorąco zaprasza do udziału w sesji naukowej pt. Polska Sztuka Perkusyjna – Tradycja i Współczesność. Tematem tegorocznej konferencji będzie konfrontacja dostępnej wiedzy oraz prezentacja wyników badań dotyczących problemów współczesnego nazewnictwa i nomenklatury stosowanej w literaturze perkusyjnej. czytaj więcej »

21/04/2017

Konferencja Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej

5-6 maja 2017 r.
Audytorium im. K. Szymanowskiego

W dniach 5-6 maja 2017 r. odbędzie się, organizowana przez Wydział Reżyserii Dźwięku, konferencja pt. Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej. W programie przewidziane są sesje referatowe oraz pokaz filmów udźwiękowionych przez studentów reżyserii dźwięku. Tematyka konferencji dotyczy rozmaitych aspektów ciszy, m.in. w wykonawstwie muzycznym, nagraniach muzycznych, filmie, teatrze i teatrze radiowym, a także w fizjologii, psychologii. Wstęp wolny – zapraszamy. czytaj więcej »

21/04/2017

Kurs mistrzowski prof. Carlos Bruneel – flet

8-9 maja 2017 r.
Sala 337

Katedra Instrumentów Dętych zaprasza na kurs mistrzowski prowadzony przez prof. Carlos Bruneel (flet) z Brussels Royal Conservatory. Kurs odbędzie się 8 i 9 maja 2017 r. w sali 337. Koordynatorem jest dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC. Kurs zorganizowany w ramach programu ERASMUS+. Wstęp wolny.

Afisz

19/04/2017

Archiwa Środkowej Europy. Praktyki rekonstrukcji obrazu i dźwięku – konferencja

20-22 kwietnia 2017 r.

W dniach 20–22 kwietnia 2017 roku w ramach Święta Niemego Kina w Iluzjonie Filmoteki Narodowej, po raz pierwszy, odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom cyfrowej restauracji dźwięku i obrazu pt. „Central European Archives – Image and Sound Restoration Practices”. Organizatorami spotkania są Filmoteka Narodowa w Warszawie i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Informacja szczegółowa