26/10/2016

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) powołał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Skład komisji:

 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC – przewodniczący, prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 • ad. dr hab. Michał Sławecki – koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia
 • ad. dr Miłosz Bembinow – przedstawiciel Wydziału I
 • ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – przedstawiciel Wydziału II
 • prof. dr hab. Tomasz Strahl – przedstawiciel Wydziału III
 • ad. dr hab. Jolanta Janucik – przedstawiciel Wydziału IV
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC – przedstawiciel Wydziału V
 • prof. dr hab. Witold Osiński – przedstawiciel Wydziału VI
 • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – przedstawiciel Wydziału VII
 • stud. Katarzyna Stasiewicz – przedstawiciel Studentów
 • mgr Paweł Choina – przedstawiciel Doktorantów

Załącznik w pdf: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1/10/2014

Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2015/2016

Wydział I – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. zw. dr hab. Marcin Błażewicz – kierownik Katedry Kompozycji
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Bugaj – kierownik Katedry Dyrygentury
 • dr. hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC – kierownik Katedry Teorii Muzyki
 • prof. dr hab. Krystyna Juszyńska
 • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 • ad. dr Miłosz Bembinow – przewodniczący Komisji
 • Karol Szwech – student
Wydział II – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • ad. dr hab. Jarosław Wróblewski – prodziekan Wydziału II
 • ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – przewodnicząca Komisji
 • ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła
 • as. mgr Krzysztof Garstka
 • Wojciech Kruczek – student
Wydział III – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl – przewodniczący Komisji, dziekan Wydziału III
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Gadzina
 • prof. dr hab. Andrzej Gębski
 • dr hab. Zbigniew Płużek, prof. UMFC – kierownik Katedry Instrumentów Dętych
 • dr hab. Paweł Gusnar, prof. UMFC – prodziekan Wydziału III
 • ad. dr Zuzanna Elster
 • Zuzanna Stradowska – studentka
Wydział IV – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Maciej Piotrowski, prof. UMFC – przewodniczący Komisji, prodziekan Wydziału IV
 • prof. dr hab. Robert Cieśla
 • ad. dr Dorota Radomska
 • ad. dr hab. Eugenia Rozlach
 • Michał Przygoński – student
Wydział V – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC, przewodniczący Komisji, kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej
 • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC – kierownik Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
 • ad. dr Klaudia Carlos-Machej – prodziekan Wydziału V
 • ad. dr hab. Dariusz Zimnicki
 • Damian Skowroński – student
Wydział VI – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • prof. dr hab. Witold Osiński – przewodniczący Komisji, prodziekan Wydziału VI
 • dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Krzysztof Szlifirski
 • ad. dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza
 • ad. dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela
 • ad. dr Tomira Rogala
 • Kinga Zuchowicz – studentka
Wydział VII – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 • dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC – przewodnicząca Komisji, prodziekan Wydziału VII
 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • prof. dr hab. Piotr Reichert
 • ad. dr hab. Anna Olszewska
 • as. Karina Komendera
 • Aleksandra Lech – studentka
4/03/2013

Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia

W dniu 04.03.2013 JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak, w związku z wdrożeniem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wprowadził Politykę zapewnienia jakości kształcenia w UMFC. Autorem dokumentu jest Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, działająca od 7 stycznia 2013 roku. Polityka zapewnienia jakości kształcenia w UMFC, oprócz planu działań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, definiuje pojęcie “jakości kształcenia”, które w UMFC rozumiane jest w następujący sposób:
 • dolna granica, której nie można przekroczyć, określona każdorazowo w wymaganiach na poziomie sylabusów, opisów specjalności i programów kształcenia,
 • dążenie do doskonałości i nieustanne podnoszenie poziomu (wysoka jakość),
 • różnica powstała w wyniku procesu dydaktycznego, któremu podlega student w stosunku do poziomu, który prezentował na egzaminie wstępnym.

Załącznik w pdf: Obwieszczenie nr 1-2013-wprowadzenie Polityki zapewnienia jakości kształcenia

30/01/2013

Projekt Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC

30 stycznia 2013 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powołanej zarządzeniem Rektora UMFC nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem Polityki Zapewnienia Jakości w UMFC. Po wymianie spostrzeżeń i dokonaniu niezbędnych poprawek  dokument przyjętą pod nazwą Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. W takim kształcie zostanie on przedłożony Rektorowi UMFC, celem jego uchwalenia.

Załącznik w pdf: Notatka z zebrania UKZJK-30-01-2013